• Scholen en hun besturen die hebben proefgedraaid met het nieuwe inspectietoezicht, zijn hierover positief. Dat blijkt uit een eerste voortgangsrapportage. Wel waken PO-Raad en de Inspectie van het Onderwijs ervoor dat de bureaucratie en daarmee de werkdruk door de nieuwe manier van werken, toeneemt.

  • Net als vorig schooljaar bleef het aantal scholen dat door de Inspectie van het Onderwijs zwak of zeer zwak werd bevonden het afgelopen jaar laag. Op 1 september 2016 voldeed 98 procent van de basisscholen aan de minimumnormen van de inspectie. Onder de speciale basisscholen was dit zelfs 99 procent; op het (voortgezet) speciaal onderwijs 96 procent.