• Er komt dit najaar een veldconsultatie voor het wetsvoorstel dat de medezeggenschapsraden (MR) instemmingsrecht geeft op hoofdlijnen van de begroting van het schoolbestuur. Dit naar aanleiding van de conclusie van de Raad van State dat het huidige wetsvoorstel prematuur is. Hiermee gaat het sowieso langer duren voordat een eventuele wetswijzing wordt doorgevoerd. Het is nog de vraag of het überhaupt zo ver komt.

  • De Tweede Kamer beslist vandaag over een wetsaanpassing die regelt dat ouders altijd toestemming moeten geven voor een zorgplan, het zogeheten handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De PO-Raad, VO-raad én Raad van State vinden het belangrijk dat ouders betrokken worden op inhoud, maar zien geen meerwaarde in het voorstel boven de huidige regels. 

  • Vijfendertig jaar geleden beschreef etholoog Frans de Waal de verhoudingen in een groep apen in het toenmalige Burgers Dierenpark. In deze blog geeft vicevoorzitter Simone Walvisch aan hoe belangrijk het is in elke organisatie een goed machtsevenwicht te vinden, en ook dat gezonde tegenkracht nodig is om de boel scherp te houden. Dat betekent echter niet dat iedereen dezelfde bevoegdheden moet hebben. 

  • Betrek ouders op inhoud, maar laat het eindoordeel over de invulling van extra hulp in de klas over aan de experts op school. Daarvoor pleitten de PO-Raad en VO-raad vandaag in een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden over het wetsvoorstel van de PvdA om het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (opp) afhankelijk te maken van instemming van ouders.

  • Ondanks een verworpen voorstel van D66 en SP eerder dit jaar, probeert het kabinet toch via een wetswijziging te regelen dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) mag meebeslissen over de begroting van schoolbesturen. Gisteren is hiervoor een internetconsultatie geopend.

  • De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van een schoolbestuur mag voorlopig niet meebeslissen waar dat bestuur zijn geld aan uitgeeft. De Tweede Kamer verwierp dinsdag een voorstel van D66 en de SP om het Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen hierop aan te passen. Het kabinet wil met deze wet regelen dat zowel de positie van medezeggenschapsraden als het bestuur sterker wordt.