• De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceren de sectorale routekaart waarmee de weg naar verduurzaming van onderwijsvastgoed in beeld wordt gebracht. Uit de berekeningen blijkt dat er per jaar 700 miljoen euro extra nodig is op sectorniveau om alle schoolgebouwen te laten voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het Klimaatakkoord.

  • Minister Arie Slob (Onderwijs) neemt de voorstellen tot wetswijziging op het gebied van onderwijshuisvesting over van de PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hiermee wordt het voor gemeenten verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. Zij werken hierbij samen met schoolbesturen. In de wet wordt opgenomen dat renovatie een volwaardig alternatief voor nieuwbouw wordt. Ook wordt het investeringsverbod voor besturen in het po genuanceerd.

  • Wil je meedenken over een handreiking voor het Integrale Huisvestingsplan? De PO-Raad, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zoeken medewerkers van schoolbesturen en gemeenten die hen willen adviseren over de nog te ontwikkelen handreiking.

  • Wat zijn de ingrediënten voor een duurzaam en succesvol Integraal Huisvestingsplan (IHP)? Green Deal Scholen liet hier een onderzoek naar uitvoeren, de resultaten zijn nu beschikbaar. 

  • Elke gemeente in Nederland moet voor minimaal de eerstkomende zestien jaar een plan op papier hebben ten aanzien van haar schoolgebouwen. Renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt komt, net als nieuwbouw, onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. En schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen. Dat zijn de drie belangrijkste voorstellen die de PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan overhandigen aan het ministerie van Onderwijs.

  • Voor een doorbraak in het tempo van modernisering van schoolgebouwen is een aanpassing in de wet noodzakelijk. Daarom moet een nieuw kabinet het voorstel van PO-Raad, VO-raad en VNG zonder uitstel omzetten in beleid en wetgeving. Dat staat in de Bouwagenda 2017-2020, die zojuist door Bernard Wientjes gelanceerd werd. ,,Een belangrijke erkenning van het werk van de sectororganisaties en de VNG”, aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten.