• ,,Waarom moet je in dit land uitleggen dat je kinderen bij elkaar zet, en vinden we het de normaalste zaak van de wereld om ze uit elkaar te drijven?” Angelica van Gastel van Talentencampus Venlo stelt de vraag die de circa honderdvijftig aanwezigen op de landelijke integratiebijeenkomst sbo-so-regulier met elkaar verbindt. Het zou veel gemakkelijker moeten worden om leerlingen van verschillende onderwijstypen te kunnen mengen, als het aan deze directeuren, bestuurders en teamleiders ligt.

  • Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen meedoen aan een experiment waarbij reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor vier jaar lang leerlingen volledig mogen mengen. Gedurende deze vier jaar blijven beide scholen bestaan en zullen beide scholen bekostiging ontvangen als zijnde twee aparte scholen. Na vier jaar zullen de twee scholen verder gaan als één geïntegreerde instelling waarbij de (v)so school of -vestiging wordt opgeheven.