• Geef schoolbesturen en samenwerkingsverbanden de ruimte en het vertrouwen om het onafhankelijk toezicht zelf goed te regelen. Dat verzoek doet de PO-Raad aan de leden van de Tweede Kamer, in aanloop naar het debat dat zij volgende week over passend onderwijs voeren.

  • Bij de governance-inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs moet er een deugdelijke scheiding zijn tussen de functie bestuur en de functie intern toezicht. Maar kan het intern toezicht van het samenwerkingsverband wel onafhankelijk worden ingevuld als de toezichthouder ook eigen schoolbestuurlijke belangen heeft? Een goed toezichtkader is dan van belang, maar ook een aanspreekcultuur. De handreiking 'Governance in passend onderwijs' biedt houvast.

  • Er is in de sector primair onderwijs grote bereidheid om te investeren in de verbetering van het samenspel tussen bestuur en intern toezicht. Dat betoogt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, in het nieuwste nummer van VTOI Nieuws, het magazine van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

  • De Monitorcommissie Goed Bestuur heeft vandaag op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad haar advies gepresenteerd om Goed Bestuur in de sector te verbeteren. Zij richt zich in haar aanbevelingen met name op de versterking van het samenspel tussen bestuur en het intern toezicht. Ook doet zij een aantal voorstellen voor het aanpassen van de Code Goed Bestuur.

  • Op 11 oktober organiseert de monitorcommissie Goed Bestuur een eerste focusgroep over het ‘samenspel bestuur – intern toezicht’. Schoolbestuurders en toezichthouders worden van harte uitgenodigd om...

  • De PO-Raad wil bijdragen aan de professionalisering van de relatie tussen intern toezicht en bestuur en start daarom twee ontwikkelgroepen waarin de relatie tussen bestuur en intern toezicht...

  • De PO-Raad wil bijdragen aan de professionalisering van de relatie tussen intern toezicht en bestuur en start daarom twee ontwikkelgroepen waarin de relatie tussen bestuur en intern toezicht centraal staat. Want waar begint precies de rol van uw intern toezichthouder en waar eindigt deze? Komt het weleens voor dat u op elkaars stoel zit?

  • Weet u niet precies waar de rol van uw interne toezichthouder begint en eindigt? En waar die van u? Komt het weleens voor dat u op elkaars stoel zit? Dan bent u niet de enige. Op 27 oktober gingen...

  • Weet u niet precies waar de rol van uw interne toezichthouder begint en eindigt? En waar die van u? Komt het weleens voor dat u op elkaars stoel zit? Dan bent u niet de enige. De PO-Raad nodigt...

Pagina's