• Wat is het beste bestuursmodel voor mijn samenwerkingsverband? Hoe laat ik alle schoolbesturen aansluiten en houd ik tegelijkertijd het intern toezicht zuiver? Ruim honderd directeuren en bestuurders zochten antwoord op deze en andere vragen op de Landelijke Bijeenkomst Governance voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs op 5 juni in Utrecht. Een verslag van interessante lezingen én de uitslagen op prikkelende stellingen. 

  • Duurzaam Financieel Management - Werkbijeenkomst Intern financieel toezicht...

  • Het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) roept haar leden op terughoudend om te gaan met mogelijkheid om het honorarium van interne toezichthouders te verhogen. De PO-Raad heeft al eerder aangekondigd dat ze met de VTOI werkt aan een leidraad voor de honorering van toezichthouders.

  • De PO-Raad organiseerde op 30 oktober weer een toezichthoudersconferentie. De PO-Raad had deze conferentie in samenspraak met de VTOI georganiseerd. De conferentie was met circa 200 deelnemers druk...

  • Onderwijsinstellingen moeten hun interne tegenspraak beter organiseren. Hierdoor wordt het zelfcorrigerend vermogen van deze semipublieke organisaties versterkt. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar adviesrapport Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties. De PO-Raad onderschrijft dat schoolbesturen in het belang van de onderwijskwaliteit en de leerling, hun interne toezicht goed moet hebben geregeld.

  • De kwaliteit van het onderwijs is gebaat bij een goed schoolbestuur. En bij goed bestuur hoort een goed functionerend intern toezicht. Bestuur en toezicht functioneren in relatie tot elkaar. Om die reden heeft de PO-Raad de brochure ‘Toezicht houden onder de loep – Het intern toezicht in het primair onderwijs’ uitgegeven.

  • Op de tweede conferentie Toezichthouders leren toezichthouders hoe zij het tegenwicht in hun organisatie kunnen zijn. ,,Ze zouden best af en toe de organisatie kunnen temperaturen.''

  • Door overweldigende belangstelling voor de toezichthoudersconferentie in april organiseert de PO-Raad op 25 september een tweede conferentie. Deze zal zich toespitsen op de relatie tussen de...

  • Wanneer gaat de toezichthouder te veel op de stoel van de schoolbestuurder zitten en wanneer houdt hij juist te veel afstand? Op de conferentie Toezichthouders werd op deze en andere vragen gezocht naar een antwoord. Wegens grote belangstelling organiseert de PO-Raad in september een tweede bijeenkomst. Een verslag van de conferentie.

  • Tijd: 15.00 - 20.00 uur (met diner) Doelgroep: Toezichthouders en schoolbestuurders Locatie: Bomencentrum Nederland, Baarn Let Op: Deze conferentie is helaas vol. U kunt zich dus niet meer...

Pagina's