• De PO-Raad heeft een brief gestuurd aan staatssecretaris Dekker van OCW, naar aanleiding van het aannemen van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)....

  • Met ingang van 1 januari 2013 wordt bij de uitvoering van één toezichthoudende positie de toezichthouder aangemerkt als ondernemer voor de btw. Dit houdt in dat de toezichthouder zich dient te...

  • Nationaal Register organiseert op 23 april het middagsymposium 'Toezicht bij de Les', waar minister Van Bijsterveldt het eerste exemplaar van het onderzoek onder Raden van Toezicht in de...

  • De Universiteit Twente voert, in opdracht van de EU, een onderzoek uit om de impact van het onderwijstoezicht op de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken. Op verzoek van de PO-Raad wordt in...

  • Verschillende schoolbestuurders in de sector PO hebben een uitnodiging gekregen om als (buitengewoon) lid aan de ALV van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) op 14 juni...

  • Verantwoordelijkheid hebben voor onderwijskwaliteit: het is een gedeelde verantwoordelijkheid van schoolbestuurder en toezichthouder. Hoe geeft elk van die twee hieraan invulling die past bij de...

  • Wegens grote belangstelling is de inschrijving voor de werkconferentie gesloten. Wij nodigen u graag uit voor de werkconferentie ‘Goed Bestuur’ op 28 september 2011 in Eindhoven. Tijdens de...

Pagina's