• Onderwerp
    21-04-2015

    Als een school ICT wil gaan inzetten in het leerproces en hiervan optimaal wil profiteren, is het verstandig om als uitgangspunt de eigen onderwijsvisie te nemen. ICT moet deze visie ondersteunen en daarnaast handen en voeten geven.

  • Thema
    25-11-2014

    Ieder kind heeft recht op eigentijds, uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten en dat een goede voorbereiding is op leven en werken in de 21e eeuw. Dergelijk onderwijs vraagt om les op maat en de juiste ICT toepassingen en digitale vaardigheden kunnen daarbij helpen.