• Deze bijeenkomst is bestemd voor leidinggevenden en bestuurders van scholen voor vo en vso cluster 3 en 4, met name scholen actief op het gebied van samenwerking en (voornemens tot) integratie. Ook...

  • Een mogelijk wetgevingstraject voor het invlechten van het speciaal in het regulier onderwijs zal volgen op de praktijk en op de inhoud. De invlechting (voorheen: ontvlechting) gaat door op basis van wat er gebeurt in de regio’s en de daar gevoelde knelpunten. Dat meldt het bestuurlijk overleg Passend Onderwijs van PO-Raad, VO-raad en OCW vandaag in een gezamenlijk bericht.