• In het kader van de belangenbehartiging is het voor de PO-Raad van belang om in een vroeg stadium zicht te krijgen op de financiële positie van schoolbesturen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) publiceert de jaarcijfers van schoolbesturen over 2015 echter pas in het begin van 2017. Daarom worden schoolbesturen vriendelijk verzocht om alvast enkele jaarcijfers over 2015 te versturen naar de PO-Raad.