• Op donderdag 24 november 2016 vond de 10-jarig jubileum editie van de Dyade Bestuursbokaal plaats tijdens het seminar ‘Onderwijs Ontregelt!’. Tijdens deze dag werd het bestuursverslag van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel te Amsterdam verkozen tot beste bestuursverslag van Nederland in het primair onderwijs.

 • Schoolbesturen worden hoogstwaarschijnlijk bij wet verplicht hun jaarverslagen actief openbaar te maken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) werkt aan een wet die dat regelt.

 • In het kader van de belangenbehartiging is het voor de PO-Raad van belang om in een vroeg stadium zicht te krijgen op de financiële positie van schoolbesturen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) publiceert de jaarcijfers van schoolbesturen over 2015 echter pas in het begin van 2017. Daarom worden schoolbesturen vriendelijk verzocht om alvast enkele jaarcijfers over 2015 te versturen naar de PO-Raad.

 • Goed onderwijs is teamwork. Dat heeft de PO-Raad in 2015 weer laten zien. Of het nu ging om de Integrale Kindcentra, onderwijs voor vluchtelingenkinderen of goed internet op alle scholen. Samen met anderen behaalden we het beste resultaat. Benieuwd waarvoor we ons in 2015 nog meer hebben ingezet? U leest het in ons online jaarverslag.

 • Pagina

  Bij het verantwoorden van de financiële positie in het bestuursverslag, stelt de PO-Raad voor om in ieder geval de onderstaande set van kengetallen en signaleringswaarden te hanteren....

 • Als schoolbesturen op inzichtelijke en transparante manier kunnen laten zien dat hun kwaliteit op orde is, kan de Inspectie ook meer afstand houden. Zo luidt op hoofdlijnen het standpunt van de PO-Raad over het toezicht van de toekomst waarmee de Algemene Ledenvergadering (ALV) donderdag instemde. De ALV ging daarnaast akkoord met het Convenant Privacy en met plannen voor de uitwerking van een visitatiestelsel voor besturen.

 • In samenwerking met alle brancheorganisaties en VTOI organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een grote conferentie voor alle onderwijsinstellingen met de titel...

 • Thema
  25-11-2014

  Voldoende bekostiging en het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs voor leerlingen. Hoeveel personeel in dienst kan worden genomen, welke lesmethodes worden gebruikt en wanneer deze kunnen worden vervangen, wordt mede bepaald door het geld dat het schoolbestuur beschikbaar heeft. Het schoolbestuur moet daarvoor goed financieel management voeren. Dit houdt ook in dat besturen verplicht zijn te verantwoorden hoe zij de (publieke) middelen hebben besteed. Lees verder

 • Schoolbesturen kunnen meedoen aan de verkiezing van het beste jaarverslag van Nederland. Jaarverslagen moeten voor 17 oktober 2014 worden ingestuurd.

Pagina's