• Voor de achtste keer organiseert Dyade Dienstverlening Onderwijs de verkiezing voor het beste jaarverslag van Nederland voor het primair en het voortgezet onderwijs. Uit alle inzendingen worden in...

  • Zoals eerder aangegeven, moet in het jaarverslag 2013 een toekomstperspectief worden opgenomen: de zogeheten continuïteitsparagraaf. De PO-Raad heeft een document opgesteld met daarin een nadere uitleg en enkele tips voor het opstellen van de betreffende paragraaf.

  • De genomineerden voor het Beste Onderwijsjaarverslag 2013 zijn bekend. Zeven leden van de PO-Raad kunnen de Dyade Bestuursbokaal in de wacht slepen.

  • Geef u dan nu op voor de verkiezing van het beste jaarverslag van Nederland. Uit alle inzendingen worden voor het primair onderwijs vijf jaarverslagen genomineerd.

  • De conceptversie van het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs. De belangrijkste wijziging ten opzicht van het controleprotocol van vorig jaar heeft betrekking op de invoering Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector (WNT) per 1 januari 2013.

Pagina's