• Inclusiever onderwijs heeft als stip op de horizon dat álle scholen klaarstaan voor leerlingen met een beperking. De Onderwijsraad bracht vandaag een advies uit om onderwijs inclusiever te laten worden. De PO-Raad steunt het advies en is blij dat de Onderwijsraad zich uitspreekt en richting kiest voor inclusiever onderwijs.

  • Bestuurders van samenwerkingsverbanden en schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs, medewerkers van gemeenten en jeugdhulp, ouders en jongeren konden elkaar op de tweedaagse ontmoeten en van gedachten wisselen over inclusief onderwijs. Verder voorzagen sprekers en workshops in de informatievoorziening over de laatste ontwikkelingen binnen passend onderwijs.

  • Passend onderwijs bestaat nu ruim 4 jaar. Tijd om de balans op te maken! Hoe werkt u samen met uw collega’s aan de ambities van passend onderwijs in uw school? Welke uitdagingen heeft u? Bent u met...

  • Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties hebben afgelopen half jaar de krachten gebundeld en de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd* opgericht. Gezamenlijk maken zij zich hard voor de optimale en ononderbroken ontwikkeling van ieder kind.

  • Voormalig wethouder René Peeters blikt vooruit op zijn nieuwste opdracht. Een riskante opdracht, omdat hij advies moet gaan uitbrengen hoe onderwijs, zorg en jeugd beter op elkaar kunnen aansluiten. ,,Als professionals voortdurend denken vanuit hun eigen positie dan gaat die samenwerking er nooit komen.’’

  • Salarisverhoging en ziektevervanging, keten-ID, Variawet passend onderwijs, experiment mengen verschillende schooltypes, afschaffen fusietoets, Goed worden Goed blijven en de Nieuwkomerssubsidie. De PO-Raad zette de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.