• Ze zijn weer binnen, de schooladviezen. Hiermee kunnen leerlingen van groep 8 op zoek naar een middelbare school. Vanaf half april maken zij nog wel een eindtoets, als second opinion bij het schooladvies. Of het allemaal zo blijft, wordt volgend jaar duidelijk, als de wet wordt geëvalueerd.

  • De PO-Raad is onthutst dat het voor volgende week geplande debat over het onderwijsachterstandenbeleid wordt uitgesteld. Hoe later een besluit wordt genomen over hoe het achterstandsgeld over leerlingen wordt verdeeld, hoe meer geld er weglekt en hoe groter de problemen blijven, vreest ze.

  • Gemiddeld zitten in iedere Nederlandse basisschoolklas 2 tot 3 kinderen die in armoede opgroeien. Een hardnekkig maar vooral ook een complex probleem. De SER en Kinderombudsman hebben in hun...

  • Het huidige armoedebeleid is te weinig is gericht op de thuissituatie van kinderen. Dat stelt de Kinderombudsman vandaag in het rapport ‘Alle kinderen kansrijk’. Ook voor scholen ligt er een belangrijke taak: zij moeten signalen van armoede herkennen en ouders wijzen op gemeentelijke voorzieningen.

  • Scholen geven leerlingen weer vaker een breed schooladvies (vmbo/havo bijvoorbeeld) en ze stellen hun advies vaker naar boven bij als een leerling beter dan verwacht scoort op de eindtoets. Dat blijkt uit een brief over de eindtoets die minister Arie Slob (Onderwijs) vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde.

  • Diverse partijen in de Tweede Kamer zijn bezorgd over het onderwijsachterstandenbeleid van demissionair staatssecretaris Sander Dekker. In een schriftelijk overleg in juli lieten SP, D66, CDA, GroenLinks en SGP doorschemeren dat ze het moeilijk te rijmen vinden dat hij op onderwijsachterstanden bezuinigt terwijl de kansenongelijkheid toeneemt. Op 13 september kwamen deze zorgen tot uiting in een aantal moties.

  • Heeft u een programma opgezet dat de doorstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs helpt versoepelen? Of heeft u plannen hiervoor? Tot 1 oktober kunt u hiervoor nog subsidie aanvragen.

  • Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat ook zo veel mogelijk vasthouden, kunnen samenwerkende basisscholen en middelbare scholen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van zogenoemde doorstroomprogramma’s po-vo.

  • Onlangs publiceerde de Onderwijsraad een notitie, genaamd ‘Het bevorderen van gelijke kansen en sociale samenhang’. Het stuk kreeg amper media-aandacht. Ten onrechte, vindt de PO-Raad. Het geeft namelijk een goed overzicht van de belangrijkste adviezen die dit onafhankelijk adviesorgaan in de afgelopen tien jaar gaf voor het bevorderen van gelijke kansen. Een greep uit de ingrediënten van dit complexe recept.

Pagina's