• Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, staat voor het derde jaar op rij vermeld in de Opzij Top 100 van invloedrijkste vrouwen. Maandblad Opzij prees haar voor haar vasthoudende pleidooi voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen en gelijke kansen voor ieder kind.

  • Het Nederlandse onderwijs presteert goed, vergeleken met de onderwijsstelsels van de meest welvarende landen. Dat blijkt uit de nieuwste editie van Education at a Glance, een publicatie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De PO-Raad is verheugd over de sterke onderwijspositie van Nederland, maar er staan ook een aantal punten in het rapport die de sectororganisatie voor het primair onderwijs zorgen baren.  

Pagina's