• Het Netwerk Professionalisering vergadert vier keer per jaar in Utrecht.

 • Scholen in het primair onderwijs zijn zich aan het ontwikkelen tot professionele organisaties en leergemeenschappen, waarin teams van goed opgeleide leraren het onderwijs ‘maken’. Een stimulerende werkomgeving waar professionele ontwikkeling prioriteit heeft, draagt hieraan bij. Ook meer diversiteit in het onderwijsteam helpt bij het verhogen van de collectieve kwaliteit van het team. Dat...

 • Onderwerp
  23-12-2014

  HIER KOMT DE TEKST

 • Thema
  23-12-2014

  Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Daarvoor is nodig dat het onderwijs zich blijft ontwikkelen. Dat geldt ook voor leraren en schoolleiders. Daarom is het belangrijk dat schoolbesturen hierin investeren. Onderwijsonderzoek in en om de school draagt bij aan de ontwikkeling van scholen als geheel.