• Pagina

  Thematiek...

 • Pagina

  Een kennisgemeenschap bestaat uit een groep mensen, vaak van diverse samenstelling (bijv. scholen en onderzoekers), die regelmatig bij elkaar komt rondom een bepaald thema of thema's met als doel...

 • Pagina

  Thematiek:  De lerende organisatie, systeemdenken, persoonlijk leiderschap  Samenstelling:  Kennisgemeenschap voortgekomen uit opleiding voor schoolleiders rondom het leren over en het ontwikkelen...

 • Pagina

  Thematiek:  Werkplekleren, academische opleidingsschool/basisscholen, opleiden en onderzoek samen laten gaan. Communities of Practice (CoPs)  Samenstelling:  Vijf schoolbesturen, vijf scholen, Pabo...

 • Pagina

  Thematiek:  Meerbegaafdheid, onderzoek naar verrijking van onderwijs, netwerkleren in zomerschool, leermiddelenontwikkeling  Samenstelling:  Leraren binnen de basisschool Aan de Bron, verbonden in...

 • Pagina

  Thematiek:  SIEN is de Limburgse kennisgemeenschap voor cultuureducatie. Waar cultuur en onderwijs samenkomen en inspirerende ideeën en initiatieven ontstaan. Scholen en culturele instan...

 • Pagina

  Thematiek:  Onderwijsvernieuwing van binnen uit, professionalisering en deskundigheidsbevordering door netwerkleren  Samenstelling:  Verandergroep en leergemeenschappen van scholen binnen Dynamiek...

 • Pagina

  Thematiek:  Scholing en deskundigheidsbevordering voor ICT  Samenstelling:  Ambassadeursnetwerk van Kennisnet (op punt van zelfstandig voortzetten) rondom scholing en onderlinge...

 • Pagina

  Thematiek:  Opbrengstgericht leren en werken, onderzoek naar vormen van opbrengstgericht werken  Samenstelling:  Deelnemers van de kennisgemeenschap zijn onderwijzend personeel en directieleden. ...

 • Pagina

  Thematiek:  Netwerkleren, onderwijsvernieuwing van binnen uit, professionalisering door middel van onderzoek  Samenstelling:  4 Hofscholen, 31 SKOzok scholen,nauw samenwerkende directeuren en het...

Pagina's