• Wegens overweldigende belangstelling is deze bijeenkomst vol.

  • De PO-Raad organiseert twee keer per jaar regionale bijeenkomsten van de Kennisgroep Financiën. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we actuele en toekomstige ontwikkelingen op het brede gebied van...

  • De PO-Raad organiseert twee keer per jaar regionale bijeenkomsten van de Kennisgroep Financiën. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we actuele en toekomstige ontwikkelingen op het brede gebied van...

  • Pagina

    Voor diverse thema's organiseert de PO-Raad Kennisgroepen. Kennisgroepen kunnen bestaan uit zowel schoolbestuurders als medewerkers uit lid-organisaties. Zij komen diverse keren per jaar bijeen om...

  • Op 10, 11, 13 en 14 november organiseert de PO-Raad bijeenkomsten van de kennisgroep Financiën. Op deze bijeenkomsten zal de actualiteit rondom bekostiging van het PO worden besproken. Denkt u aan...

  • Op 4, 7 en 9 april 2014 organiseert de PO-Raad de Kennisgroep Financiën in respectievelijk Zwolle, Eindhoven en Utrecht. In de kennisgroep worden relevante ontwikkelingen besproken op het gebied...