• De eerstvolgende bijeenkomst van de Kennisgroep Huisvesting is op 20 juni. De agenda is samengesteld door de leden van de kennisgroep tijdens de vorige bijeenkomst. Op het programma staan:...

  • Leerlingen, scholen en besturen zijn gebaat bij een betaalbaar schoolgebouw, dat bij groei en krimp goed functioneert en een goede luchtkwaliteit heeft. Zo’n gebouw helpt leerlingen beter te leren, verlaagt het ziekteverzuim onder leerling en werknemer en zorgt ervoor dat zoveel mogelijk geld terecht komt in de klas. De Kennisgroep onderwijshuisvesting wisselt kennis en informatie uit over al...

  • Pagina

    Naast Netwerken, waarin schoolbestuurders elkaar ontmoeten, organiseert de PO-Raad ook Kennisgroepen. Kennisgroepen kunnen bestaan uit zowel schoolbestuurders als medewerkers uit lid-organisaties.