• Deze kennisgroep is bedoeld voor stafmedewerkers van schoolbesturen die zich met huisvesting bezighouden....

  • Leerlingen, scholen en besturen zijn gebaat bij een betaalbaar schoolgebouw, dat bij groei en krimp goed functioneert en een goede luchtkwaliteit heeft. Zo’n gebouw helpt leerlingen beter te leren, verlaagt het ziekteverzuim onder leerling en werknemer en zorgt ervoor dat zoveel mogelijk geld terecht komt in de klas. De Kennisgroep onderwijshuisvesting wisselt kennis en informatie uit over al...

  • Pagina

    Voor diverse thema's organiseert de PO-Raad Kennisgroepen. Kennisgroepen kunnen bestaan uit zowel schoolbestuurders als medewerkers uit lid-organisaties. Zij komen diverse keren per jaar bijeen om...