• Let op: Deze leergang is vol, je kunt je helaas niet meer aanmelden....

  • De Kennisgroep Kwaliteitszorg helpt de kwaliteitszorg te versterken door ervaringen van alle kwaliteitszorg functionarissen op bovenschools niveau te delen. De Kennisgroep komt drie keer per jaar...

  • Iedere school wil zijn onderwijskwaliteit blijven verbeteren. Om dat ook te kunnen doen, vindt de PO-Raad het essentieel dat ieder schoolbestuur de zorg voor die kwaliteit structureel heeft ingebed...

  • Iedere school wil zijn onderwijskwaliteit blijven verbeteren. Om dat ook te kunnen doen, vindt de PO-Raad het essentieel dat ieder schoolbestuur de zorg voor die kwaliteit structureel heeft ingebed in zijn school of scholen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door iemand te vragen de kwaliteitszorg op alle scholen gezamenlijk aan te sturen. De Kennisgroep Kwaliteitszorg helpt de...

  • Pagina

    Voor diverse thema's organiseert de PO-Raad Kennisgroepen. Kennisgroepen kunnen bestaan uit zowel schoolbestuurders als medewerkers uit lid-organisaties. Zij komen diverse keren per jaar bijeen om...