• De kennisgroep bespreekt alle ontwikkelingen op het terrein van P&O. Enerzijds wordt de groep geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen, anderzijds  is de groep een belangrijke graadmeter...

  • Wegens overweldigende belangstelling is deze bijeenkomst vol.

  • P&O-ers ondersteunen het schoolbestuur en schooldirecteuren zodat zij een goede werkgever kunnen zijn. Die zorgen ervoor dat de randvoorwaarden op orde zijn waardoor de leraar zo goed mogelijk zijn werk kan doen. En aangezien de leraar de belangrijkste factor is voor goed onderwijs komt dit de leerling ten goede. De kennisgroep P&O helpt P&O- ers bij het vormgeven van HR-beleid in...

  • Pagina

    Voor diverse thema's organiseert de PO-Raad Kennisgroepen. Kennisgroepen kunnen bestaan uit zowel schoolbestuurders als medewerkers uit lid-organisaties. Zij komen diverse keren per jaar bijeen om...

  • De PO-Raad organiseert op 19 september een extra bijeenkomst voor P&O-adviseurs om de nieuwe CAO PO toe te lichten. Deze bijeenkomst is een extra bijeenkomst voor P&O’ers die eerdere...