• Deze conferentie is vol. Het is helaas niet meer mogelijk u hiervoor aan te melden. ...

  • Hoe is privacy bij u op school geregeld? Privacy is een thema dat doorlopend aandacht verdient. Snel op de hoogte zijn van hoe u privacy op uw scholen goed kunt organiseren? Bekijk de kennisclips van Kennisnet, ICT-partner van de PO-Raad.

  • Veel schoolbesturen willen meer doen met ICT in de klas om hun leerlingen te helpen leren. Maar de technologische revolutie gaat zo snel dat het voor scholen niet altijd gemakkelijk is te beslissen hóe ze ICT de school binnenhalen. Kennisnet, ICT-partner van de PO-Raad, komt met een Technologiekompas, dat scholen helpt met het maken van de juiste keuzes. Daarnaast bieden de PO-Raad en Kennisnet samen diverse praktische tools en ondersteuning om scholen en hun besturen verder te helpen met ICT in hun onderwijs.

  • Scholen verplichten een vak programmeren te geven aan al hun leerlingen, ontneemt hen de kans ICT breder in te zetten om leerlingen te laten leren. Dat zei Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad zaterdag bij de aftrap van de codeweek. ,,Het is belangrijk dat scholen een eigen visie ontwikkelen op het gebruik van ICT en het integreren in hun onderwijs.’’

  • Kennisnet, partner van de PO-Raad in slimmer leren met ICT, nodigt leraren, ICT-coördinatoren en schoolleiders uit om mee te doen aan een peiling naar de inzet van tablets en laptops in het onderwijs. Doel van de peiling is om inzicht te krijgen in het gebruik van tablets en laptops en in de wijze waarop scholen de ICT-infrastructuur daaromheen hebben geregeld. 

  • Door toenemend gebruik van digitale leermiddelen en digitale systemen worden meer gegevens digitaal opgeslagen, bewerkt en uitgewisseld. Door scholen, maar ook door leveranciers van digitale leermiddelen. De nieuwe brochure 'Privacy op school in 10' stappen legt uit hoe scholen op een verantwoorde en zorgvuldige manier met leerlinggegevens kunnen omgaan.

  • Hoe staat het primair onderwijs (po) ervoor met de inzet van ICT voor het geven van onderwijs? In opdracht van de PO-Raad zette Kennisnet de belangrijkste resultaten uit haar Vier in balans-monitor 2015 voor het po op een rij. Om ervoor te zorgen dat deze inzichten ook (kunnen) worden benut in de scholen, vragen Kennisnet en de PO-Raad scholen om mee te denken over aanbevelingen voor scholen en de sector.

  • 31 augustus tot en met 4 september staat in het teken van leren met ICT. Hoe kan ICT onderwijs verder helpen verbeteren? In samenwerking met Kennisnet besteedt de PO-Raad deze week extra aandacht aan dit thema, onder meer via nieuwsberichten, interviews/blogs en nieuwe tools. De hele maand september focussen Kennisnet en de PO-Raad samen ook op het goed regelen van privacy. Zij hopen scholen en hun besturen zo weer een stap verder te helpen. Zo werken we samen aan een doorbraak met ICT in het onderwijs.

  • Het onderwijs verandert razendsnel. Is uw instelling daarop voorbereid? Heeft uw team de juiste tools in handen om adequaat in te spelen op (technologische) ontwikkelingen om toekomstgericht...

Pagina's