• Kindcentra 2020 heeft een dynamische vragenlijst ontwikkeld waarmee scholen en instellingen kunnen peilen hoe ouders tegenover (de komst van) een kindcentrum staan. Zo kunnen schoolbestuurders bijvoorbeeld een zelf geselecteerde doelgroep bevragen op de thema's die relevant zijn voor de eigen situatie. De uitslag van de enquête ontvangen zij in een webpagina met toegankelijke infographics, geschikt om te verspreiden.

  • De Tweede Kamer heeft de regering opnieuw aangespoord het voor opvang en onderwijs makkelijker te maken om samen te werken. Onlangs nam ze daartoe voor de tweede keer een motie aan van PvdA, GroenLinks en D66. De Kamer zet daarmee de oproep van PO-Raad, MOgroep en Vereniging Nederlandse Gemeenten kracht bij. Zij pleiten ervoor het opzetten van kindcentra, met opvang en onderwijs ineen, wettelijk mogelijk te maken.

  • Naar schatting is er afgelopen jaren zo’n tien miljard euro geïnvesteerd in integrale kindcentra (IKC's) en multifunctionele accommodaties (MFA’s). Wat heeft dit opgeleverd en waar moet rekening mee gehouden worden bij toekomstige investeringen? Geef uw mening hierover door middel van het invullen van een korte vragenlijst.

  • In 2016 organiseert Ruimte-OK in samenwerking met Leeuwendaal een praktische leergang op vier woensdagmiddagen met inspirerende gastsprekers en ervaringsdeskundigen. De leergang is ontwikkeld door...

  • Hoe kun je inhoudelijk vorm geven aan Kindcentra? Wat is nodig aan wetgeving om kindcentra mogelijk te maken? Hoe realiseer je een toegangsrecht voor elk kind? En: wat zijn hierbij vereiste...