• Op 14 september werd de vierde landelijke IKC-dag georganiseerd. Ook dit jaar bleek dat samenwerken een onderwerp is waar veel scholen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gemeenten druk mee bezig zijn in de dagelijkse praktijk. Met 275 deelnemers was de dag uitverkocht.

  • Kindcentra 2020 heeft een dynamische vragenlijst ontwikkeld waarmee scholen en instellingen kunnen peilen hoe ouders tegenover (de komst van) een kindcentrum staan. Zo kunnen schoolbestuurders bijvoorbeeld een zelf geselecteerde doelgroep bevragen op de thema's die relevant zijn voor de eigen situatie. De uitslag van de enquête ontvangen zij in een webpagina met toegankelijke infographics, geschikt om te verspreiden.