• Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft onderzoek laten doen naar seksueel grensoverschrijdend gedrag door personeel in het onderwijs. Uit het onderzoek volgt een aantal aanbevelingen die de PO-Raad onderschrijft. De sectororganisatie vindt het van groot belang om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs aan te pakken en te voorkomen.

  • Wat kunnen we leren van de verhalen van professionals, ouders, kinderen en omstanders die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling? Daar gaan professionals, ervaringsdeskundigen en kennisorganisaties met elkaar over in gesprek.

  • Uit de derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis blijkt dat het onderwijs in het eerste half jaar van 2019, na de politie, de beroepsgroep is die de meeste meldingen maakt bij Veilig Thuis. Ondanks het aantal meldingen blijft het onderwijs sector van aandacht als het gaat om het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • Basisscholen in Heerlen krijgen vóór aanvang van de schooldag een seintje van de politie als er de voorgaande dag huiselijk geweld heeft plaatsgevonden bij een leerling thuis. Dit jaar kwam dat helaas al 93 keer voor, vertelt Jeroen Pieters, adviseur onderwijs bij schoolbestuur INNOVO. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg.

  • Van 18 t/m 24 november 2019 is het de Week tegen Kindermishandeling. Centraal staan deze keer de ervaringen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met...

  • In Nederland groeien bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Tijdens de Week tegen kindermishandeling van 19 tot en met 25 november wordt met allerlei activiteiten voor deze groep kwetsbare kinderen extra aandacht gevraagd.

  • Een kleine selectie onderwijsvertegenwoordigers heeft vandaag namens de beroepsgroep een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangeboden aan minister Hugo de Jonge (VWS). Ook de PO-Raad heeft meegewerkt aan dit afwegingskader, waarmee professionals beter kunnen inschatten of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis.

  • Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals binnen onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie werken met een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling. Want er wordt nog altijd te weinig ingegrepen en té vaak worden signalen van kindermishandeling gemist. Wat betekent deze wetswijziging precies voor uw werk?

  • Toen medewerkers van Veilig Thuis Utrecht een jaar geleden in gesprek gingen met scholen, liepen de emoties hoog op, zoals vaker gebeurt rond het thema kindermishandeling. Vergeleken met die bijeenkomst ging het er deze keer rustiger aan toe, constateerde Veilig Thuis-voorzitter Tanno Klijn na afloop tevreden. Maar er blijkt ook nog steeds voldoende te doen.

Pagina's