• Werk je met de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld? Of zou je ermee kunnen werken, maar doe je dat nog niet? In beide gevallen is je mening belangrijk. De PO-Raad verzoekt alle schoolbestuurders, schoolleiders, leerkrachten en ib-ers mee te werken aan een enquête van ZonMw. 

  • Veilig Thuis moet een radar worden voor het opsporen van kindermishandeling. Iedere beroepsgroep moet zijn eigen norm opstellen over wanneer de professional een melding moet doen bij Veilig Thuis. Daarover waren de partijen het gisteren eens tijdens het ao kindermishandeling in de Tweede Kamer. De PO-Raad is blij met deze ontwikkeling, want het systeem is op dit moment niet sluitend.