• Hoe maak je het verschil bij de aanpak van kindermishandeling? De oplossing ligt bij professionals: hoe zij samenwerken en van elkaar leren in de praktijk. In het rapport 'Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen' van de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) staan bruikbare adviezen voor het onderwijs.

  • Basisscholen vinden dat het meldsysteem voor kindermishandeling onvoldoende werkt, zo bleek uit een onderzoek van De Monitor (KRO-NCRV) onder ruim vijfhonderd scholen. In een uitzending afgelopen zondag werd duidelijk dat scholen hoge drempels ervaren bij het melden, omdat ze van Veilig Thuis - waar de meldingen gedaan moeten worden -  niet altijd terug horen wat er met de melding is gebeurd.

  • ,,Wie heeft een vriendje of vriendinnetje die thuis wel eens een tik krijgt?'' In groep 7 van basisschool Op Dreef in Utrecht schieten de handen omhoog als presentatrice Nicolette van Dam die vraag stelt. Verslag van de start van de Beweging tegen kindermishandeling, waar de PO-Raad deel van uitmaakt.

  • Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties gaan samenwerken ter verbetering van de signalering en aanpak van kindermishandeling. Zij verenigen zich daartoe in de ‘Beweging tegen Kindermishandeling’. De beweging gaat woensdag van start en neemt het stokje over van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik die ermee stopt.

  • Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één iemand aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld doorbrak. Zo’n persoon verandert het leven van een mishandeld kind voorgoed....

  • Het ziet ernaar uit dat scholen verplicht worden een vermoeden van kindermishandeling te registreren. Daarmee moeten kinderen die worden mishandeld sneller in beeld komen bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, en sneller hulp krijgen. Dat bleek dinsdag uit een overleg in de Tweede Kamer. Een meldplicht, waarvoor de Taskforce Kindermishandeling pleit, is van de baan.

  • De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert van 17 tot en met 22 november voor de tweede keer de Week van Kinderen Veilig. Het is een maatschappelijk appèl om iedere vorm van...

  • De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert van 17 tot en met 22 november de Week van Kinderen Veilig. Het is een maatschappelijk appèl om iedere vorm van kindermishandeling te stoppen. De PO-Raad ondersteunt dit initiatief dat voor de tweede keer plaatsvindt. Scholen kunnen op diverse manieren meedoen aan de week. Een overzicht.

  • Twintigduizend leraren hebben zich inmiddels digitaal laten bijscholen om kindermishandeling aan te pakken. Dat blijkt uit cijfers van Augeo en de Jongeren Taskforce Kindermishandeling.

  • De Week van Kinderen Veilig is op maandag 18 november van start gegaan. Met deze week vraagt de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik aandacht voor deze grote maatschappelijke problemen. De Week is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen en terug te dringen.

Pagina's