• De Eerste Kamer heeft deze week het wetsvoorstel aangenomen dat een personenregister regelt voor de kinderopvang, gastouderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Alle werkenden in de kinderopvang...

  • De PO-Raad is verheugd over berichten dat het kabinet alle peuters recht wil geven op kinderopvang. Daarmee krijgen zij gelijke kansen, kunnen zij allemaal van goede opvang profiteren en zullen minder kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen. De kabinetsplannen lekten dinsdag uit via RTL Nieuws en NOS. De PO-Raad pleit al enkele jaren voor één toegankelijke basisvoorziening voor alle kinderen.  

  • In het programma De Bus van Radio 1 legt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad op 19 augustus uit waarom de PO-Raad ongerust is over de plannen van het kabinet om peuterspeelzalen vanaf 2018 onder het regime van de kinderopvang te laten vallen. Gevolg daarvan is dat in gezinnen waar één ouder wel en de ander niet werkt, geen kinderopvangtoeslag krijgen. De PO-Raad vreest dat de peuterspeelzaal daardoor onbetaalbaar wordt voor veel ouders en hun kinderen daar niet meer naartoe zullen gaan.

  • Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wil dat kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang voor hun werknemers een opleidingsplan maken. Ook wil hij stimuleren dat pedagogisch medewerkers van babygroepen scholing gericht op baby’s kunnen krijgen. Dit zijn enkele maatregelen waarmee de bewindsman vanaf 2017 de  kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen wil verbeteren om kinderen een betere start te geven.

  • Hoe kun je inhoudelijk vorm geven aan Kindcentra? Wat is nodig aan wetgeving om kindcentra mogelijk te maken? Hoe realiseer je een toegangsrecht voor elk kind? En: wat zijn hierbij vereiste...

  • Ook de Onderwijsraad vindt dat er einde moet komen aan de versnippering van voorschoolse voorzieningen. In plaats daarvan is het belangrijk dat er geïntegreerde voorzieningen zijn voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Alle kinderen moeten daar toegang toe hebben en de overheid moet daarvoor betalen. Dit sluit aan bij het pleidooi van kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs en gemeenten.

  • Met de zomervakantie binnen handbereik kondigde staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vorige week per Kamerbrief nog een aantal aanpassingen in de wet aan die de positie van het openbaar en het bijzonder onderwijs verder met elkaar in lijn moeten brengen. Ook deden PvdA en ChristenUnie een voorstel om levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen voortaan structureel te bekostigen. 

  • Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft onlangs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd over de totstandkoming van een personenregister in de kinderopvang, gastouderopvang en het...

  • Binnen de huidige wet- en regelgeving zijn voldoende mogelijkheden om kinderopvang en onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Het schrappen van regels is daarvoor niet nodig, schrijven minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze reageren daarmee op het actieplan ‘Geef kinderen de ruimte’ van de PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang en de MO Groep.

  • De eerste weken van het nieuwe jaar stonden in de Tweede Kamer in het teken van het curriculum (toekomstgericht funderend onderwijs) en privacy in het onderwijs. Ook werd in de Tweede Kamer de wet aangenomen in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief.

Pagina's