• De eerste weken van het nieuwe jaar stonden in de Tweede Kamer in het teken van het curriculum (toekomstgericht funderend onderwijs) en privacy in het onderwijs. Ook werd in de Tweede Kamer de wet aangenomen in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief.

  • Zorg ervoor dat kinderopvang, gemeenten, peuterwerk en onderwijs in een doorgaande lijn op elkaar worden afgestemd en werk toe naar één basisvoorziening voor álle kinderen. Op die manier kunnen jonge kinderen zich optimaal ontwikkelen. Die oproep doet de PO-Raad vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de PO-Raad is het huidige aanbod voor jonge kinderen te versnipperd en bieden de plannen van het kabinet om dit op te lossen te weinig soelaas.

  • Een goede start is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Goede en stabiele kinderopvang is daarom heel belangrijk. Deze mag dan ook niet worden overgelaten aan de grillen van de markt, zo schrijft Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op 28 augustus in een opinieartikel in NRC Handelsblad.

  • In een interview in het mei-nummer van het blad Beleid bestuur management & pedagogiek in de kinderopvang stelt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad voor om het hele stelsel van zorg en educatie voor kinderen fundamenteel te herzien. Ze nodigt rijk, gemeenten kinderopvang en jeugdzorg uit voor visionair overleg.

  • Op veler verzoek organiseren de PO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang en het Landelijk Steunpunt Brede Scholen op 26 september 2014 de tweede landelijke IKC-dag. Bent u bezig met de ontwikkeling van een integraal kindcentrum of heeft u plannen om hiermee aan de slag te gaan? Dan mag u deze inspirerende bijeenkomst zeker niet missen!

  • Op veler verzoek organiseren de PO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang en het Landelijk Steunpunt Brede Scholen op 26 september 2014 de tweede landelijke IKC-dag. Bent u bezig met de...

  • De PO-Raad heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen de organisatie van één voorziening voor alle peuters mogelijk te maken. Kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs en gemeenten willen graag zo’n voorziening organiseren, maar de huidige kabinetsplannen reiken voor die ambitie niet ver genoeg. De PO-Raad stuurde donderdag een brief met deze boodschap aan de Kamer. Een voorziening in doorgaande lijn met het onderwijs is volgens de PO-Raad nodig om kinderen een zo goed mogelijke start te geven.

  • De gemeente moet samen met peuterspeelzalen, kinderopvang en onderwijs komen tot goede ontwikkelarrangementen voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar. Dat schrijven de PO-Raad, Branchevereniging Kinderopvang, MOgroep en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een gezamenlijke brief aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

  • Kinderopvang en peuterspeelzalen worden samengevoegd. Zowel werkende als niet-werkende ouders krijgen daarbij recht op twee dagdelen kinderopvangtoeslag voor alle kinderen tot vier jaar. Dat staat in een plan dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) na de zomer presenteert. Op dit moment is het plan nog niet concreet uitgewerkt, wel is de PO-Raad op de hoogte van deze ontwikkelingen.

  • De PO-Raad heeft bij de Tweede Kamer nogmaals gepleit voor een basisvoorziening voor alle kinderen. In een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 3 juni onderstreepte bestuurder Ton Groot Zwaaftink (RVKO, Rotterdam) namens de PO-Raad het belang hiervan.

Pagina's