• Maximaal vijftien samenwerkingsverbanden van basisscholen en kinderopvangorganisaties krijgen tot 1 juli 2016 de mogelijkheid om een integraal en afwisselend dagarrangement van onderwijs en opvang aan te bieden. Wanneer de bso tussen onderwijsblokken plaatsvindt, krijgen ouders ook kinderopvangtoeslag.

  • De roep om één basisvoorziening voor kinderen wordt steeds groter. Naast de PO-Raad, de MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang vindt nu ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat er een dergelijke regeling moet komen.

  • De PO-Raad vindt het zorgelijk dat de wachtlijsten voor peuterspeelzalen groeien. Kinderen met een taal-of gedragsachterstand, die Vroeg-en Voorschoolse Educatie nodig hebben, komen zo onvoldoende...

  • Het basisonderwijs, de peuterspeelzalen, welzijn en de kinderopvang roepen het kabinet op te komen tot een sterke basisvoorziening voor alle kinderen zodat die zich breed kunnen ontwikkelen. De...

Pagina's