• De druk op het kabinet om dagarrangementen met opvang, onderwijs, zorg, sport en cultuur mogelijk te maken, blijft groeien. In een nieuw rapport, herhaalt de Sociaal-Economische Raad zijn oproep dat de overheid hier snel werk van moet maken en belemmerende regels moet aanpassen. Dit sluit aan bij het pleidooi van de PO-Raad, diverse maatschappelijke organisaties en politieke partijen.

  • Niet langer een versnipperd aanbod van kindvoorzieningen, maar een ‘universeel systeem’ met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand. Alle nul- tot vierjarigen moeten daarnaast zestien uur per week terecht kunnen bij zo’n voorziening. Dat is het ideale toekomstperspectief dat de Sociaal-Economische Raad (SER) schetst in haar advies ‘Gelijk goed van start’ dat donderdagavond is gepresenteerd. De PO-Raad ziet het advies als een belangrijke ondersteuning van haar pleidooi voor één basisvoorziening voor álle kinderen.