• Hoewel ‘plofklas’ onlangs nog gekozen werd tot Woord van het Jaar 2017, is het aantal grote klassen met meer dan 25 leerlingen het afgelopen jaar met drie procent gedaald, zo blijkt uit cijfers van DUO die het ministerie van Onderwijs naar buiten heeft gebracht. De PO-Raad verwacht dat de lichte daling van het aantal grote klassen tijdelijk zal zijn: de leerlingendaling neemt af terwijl het lerarentekort toeneemt.

  • De roep om een beter salaris voor leraren in het primair onderwijs klinkt steeds luider. De PO-Raad staat vierkant achter dit pleidooi en roept al enkele jaren om een betere beloning voor leerkrachten. Steeds meer media besteden nu aandacht aan dit geluid. 

  • In de aanloop naar de verkiezingen vraagt de PO-Raad nog één keer de aandacht voor haar drie belangrijkste verzoeken aan een nieuw kabinet. In deze tweede editie ‘de beste leraren voor de klas’. Wat zijn de wensen van de PO-Raad, in welke mate leeft het onderwerp in de sector en wat beloven de partijen in hun programma’s?

  • De afgelopen week was er opnieuw veel media-aandacht voor de hoge werkdruk en de klassengrootte in het primair onderwijs. De Algemene Onderwijsbond luidde in het Algemeen Dagblad de noodklok naar aanleiding van een eigen onderzoek. Het wetsvoorstel van SP en D66 voor een maximale klassengrootte van gemiddeld 23 kinderen kan rekenen op de steun van de vakbond. De PO-Raad is hiervan geen voorstander. Vicevoorzitter Anko van Hoepen licht dit toe.

  • De Tweede Kamer heeft een internetconsultatie geopend over het initiatiefwetsvoorstel kleine klassen van Kamerlid Siderius (SP). Het wetsvoorstel heeft als doel klassen in het basisonderwijs te verkleinen, zodat leraren de mogelijkheden krijgen om alle leerlingen de benodigde aandacht en ondersteuning te kunnen geven. Met de consultatie wil de Tweede Kamer reacties vanuit het veld krijgen, ter verbetering van het wetsvoorstel.

  • Schoolbesturen laten de keuzes voor groepsindeling terecht over aan de professionaliteit van de schoolleiders en leraren in samenspraak met de ouders en medezeggenschapsraad, vindt de PO-Raad. Diverse groepen pleiten echter voor een maximum groepsgrootte. De Tweede Kamer praat er vandaag over.

  • De Tweede Kamer is begonnen aan de laatste eindsprint voor de zomervakantie. Voor het primair onderwijs komen er een aantal grote debatten aan: over krimp, passend onderwijs en de toekomst van het onderwijstoezicht. In aanloop daar naartoe voert de PO-Raad verschillende gesprekken met Tweede Kamerleden en hun medewerkers.

  • De Tweede Kamer heeft vorige week gedebatteerd over grote klassen. Politici reageerden daarmee op het burgerinitiatief ‘Stop de overvolle klassen’, van een groep leraren van Leraren in Actie. Er bleek geen meerderheid voor dit initiatief. De PO-Raad kijkt daarnaast terug op een succesvolle Onderwijspoort over Krimp.

Pagina's