• Hoe kunnen éénpitters en kleine schoolbesturen invulling geven aan hun professionalisering, zo bijdragen aan de ontwikkeling van de sector en laten zien dat zij de verantwoordelijkheid voor goed...

 • Onderwerp
  27-09-2017

  Bijna de helft van alle schoolbesturen in het primair onderwijs is een eenpitter. Deze besturen hebben slechts één school onder hun hoede. Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de besturen twee tot vijf scholen. Dit noemen we ‘kleine besturen’.

 • In september en oktober bezoekt de PO-Raad uw regio om aan de hand van goede voorbeelden met bestuurders van kleine besturen in gesprek te gaan. Na een korte blik op de actualiteiten gaan we met...

 • Diversiteit in het primair onderwijs staat centraal in het welkomstwoord van vicevoorzitter Simone Walvisch bij de conferentie voor kleine schoolbesturen op 9 januari 2015. In Driebergen nemen ruim 110 bestuurders, directeuren, schoolleiders en andere betrokkenen deel aan de conferentie.

 • De diversiteit in onze sector is enorm: diversiteit in omvang van schoolbesturen, in omvang van scholen, in denominaties, in onderwijskundige inrichting. Er zijn grote en kleine scholen, grote stads- en plattelandsscholen. Van de 1113 schoolbesturen in het PO zijn er 490 zogenoemde eenpitters, besturen met één school. Dat is 40 % van het totaal aantal besturen. Daarnaast zijn er 212 schoolbesturen met twee tot vijf scholen. Samen vormen deze kleinere besturen 63 % van het totaal.

 • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar om de beurt voor. Jos Rijk, Directeur/bestuurder Dordtse Schoolvereniging voor basisonderwijs op algemene grondslag, een zogenoemd klein schoolbestuur: ,,Het is haast onontkoombaar dat kleine besturen meer gaan samendoen.’’

 • Bestuurders, directeuren en toezichthouders kunnen zich aanmelden voor één van de regionale conferenties die de PO-Raad specifiek organiseert voor ‘kleine besturen’. Deze worden georganiseerd op 9,...

 • ‘Kleine besturen’ hebben te maken met andere vraagstukken dan ‘middelgrote en grote besturen’. De PO-Raad organiseert in januari drie regionale bijeenkomsten voor kleine besturen, om hier én aandacht aan te besteden én direct ook met een aantal van die vraagstukken concreet aan de slag te gaan.

 • De PO-Raad organiseert twee keer per jaar verschillende regiobijeenkomsten voor éénpitters en kleinere schoolbesturen (met bijvoorbeeld twee of drie scholen). Wij nodigen u van harte uit om deel te...

 • Schoolbesturen hoeven niet afwachtend te zijn bij het starten met regionale samenwerking om de gevolgen van leerlingendaling aan te pakken. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat de kleinescholentoeslag in de regio blijft.

Pagina's