• De PO-Raad organiseert twee keer per jaar regiobijeenkomsten voor eenpitters en kleinere schoolbesturen (met bijvoorbeeld 2 of 3 scholen). Leden van de PO-Raad zijn van harte uitgenodigd om deel te...

  • De PO-Raad organiseert op dinsdag 28 mei een landelijke themabijeenkomst ‘Passend Onderwijs’ voor eenpitters en andere kleine besturen. De bijeenkomst zoomt in op díe aspecten van de invoering van...

  • Op dinsdag 21 en dinsdag 28 juni organiseert de PO-Raad twee extra bijeenkomsten voor eenpitters en schoolbesturen met 2 of 3 scholen. Tweemaal per jaar organiseert de PO-Raad in elke regio een...

  • Tweemaal per jaar organiseert de PO-Raad regiobijeenkomsten voor eenpitters, om informatie te geven over actuele ontwikkelingen en het peilen van de meningen van eenpitters over de terreinen waarop...

Pagina's