• Afgelopen week publiceerde de PO-Raad de kaart ‘les op afstand, focus en inrichting’.   Deze kaart biedt scholen een handvat om aan de hand van de eigen onderwijsmethoden leerdoelen te prioriteren om het onderwijs op afstand voor lezen, taal en rekenen voor groep 3 t/m 8 vorm te geven. Nu is er ook een tweede kaart beschikbaar. Deze richt zich op les op afstand aan groep 1 en 2.

  • Iedereen vindt het belangrijk dat kleuteronderwijs aansluit bij de ontwikkeling van jonge kinderen, maar de meningen verschillen over hoe hier invulling aan gegeven moet worden. Dat bleek op donderdag 13 oktober uit het debat over kleuteronderwijs.