• In de Volkskrant van 11 september reageert Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op de snelle daling van het aantal leerlingen op basisscholen. In de krant legt Den Besten uit dat ze zich zorgen maakt over de ontwikkelingen. Scholen in krimpregio’s beconcurreren elkaar tot er een omvalt. Ze vindt dat scholen samen moeten afspreken welke school wel en niet blijft bestaan, zodat de diversiteit van het onderwijsaanbod blijft gewaarborgd.

  • Scholen die lege lokalen willen verhuren aan bijvoorbeeld buitenschoolse opvang, hoeven daarvoor niet zonder meer een vergoeding te betalen aan hun gemeenten. De Raad van State oordeelde onlangs in een zaak dat voor het vragen van een dergelijke vergoeding strikte voorwaarden gelden.

  • Veel regio’s kampen met een terugloop in het aantal leerlingen. Om de negatieve gevolgen te beperken, worden er verschillende maatregelen genomen. Om daarbij het overzicht te houden, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap alle maatregelen op een rij gezet.

  • Het duurt nog zeker een jaar voordat er nieuwe regels komen die het scholen en hun besturen makkelijker kunnen maken de negatieve gevolgen van krimp te beteugelen. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) komt rond de zomer van 2015 met wetsvoorstellen daartoe, zo zei hij maandag in een debat in de Tweede Kamer over de daling van het aantal leerlingen. Dat betekent dat scholen pas in schooljaar 2016/2017 makkelijker kunnen samenwerken en ze meer ruimte hebben om te experimenteren.

  • De langverwachte uitwerkingsbrief van staatssecretaris Sander Dekker met oplossingen voor het dalend aantal leerlingen lost nog niet alle problemen op voor het dalend aantal leerlingen. Het is zeer de vraag of de voorgestelde maatregelen de sector Primair Onderwijs voldoende ruimte bieden om de problematiek - die het gevolg is van de Krimp - het hoofd te bieden.

  • In het primair onderwijs kunnen zo’n 1400 jonge leraren extra aan de slag. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW) heeft het sectorplan goedgekeurd dat hiervoor door het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds is ingediend.

  • In het primair onderwijs staat het geven van goed onderwijs altijd centraal. De PO-Raad herkent de sector dan ook niet in de uitspraken van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO). In een...

  • Het leerlingenprognosemodel www.scenariomodelpo.nl is geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Eveneens maakt het scenariomodel prognoses over personele en materiële bekostiging van scholen en besturen in het basisonderwijs direct inzichtelijk. Het Scenariomodel is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO

  • Een moderne variant van de fusietoets lijkt nabij. Een meerderheid van de Tweede Kamer liet woensdag 5 februari in een debat weten de fusietoets te willen versoepelen in regio’s waar het aantal leerlingen terugloopt.

  • Dit schooljaar telt het primair onderwijs 24.000 leerlingen minder dan vorig jaar. Dat staat gelijk aan zo’n 1,5 procent. Het aantal scholen verminderde in een jaar tijd met zo’n honderd ofwel 1,3 procent. Het aantal schoolbesturen daalde van 1169 besturen in 2012 tot 1137 in 2013. Een daling van 2,7 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van DUO die onlangs zijn gepresenteerd.

Pagina's