• Scholen en hun besturen krijgen meer ruimte om regionaal samen te werken te bedenken en zo de negatieve gevolgen van het dalende leerlingenaantal te beperken. Ook wordt de kleine scholentoeslag afgeschaft en wordt het geld dat daarmee vrijkomt regionaal ingezet. Een meerderheid van de Tweede Kamer kan zich vinden in deze voorstellen van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zo bleek op 27 juni in een debat over ‘krimp’ in de Kamer. Ook de PO-Raad kan zich hoofdzakelijk vinden in de plannen.

  • Als er één ontwikkeling is waar vrijwel alle schoolbesturen nu mee te maken hebben, is het wel de leerlingenkrimp. Snelle krimp heeft een enorme impact op scholen: Het heeft gevolgen voor de inrichting van het onderwijs, de financiën, het personeel, de huisvesting. Scholen waarvan het leerlingenaantal snel daalt, zijn kwetsbaar in hun kwaliteit. Het is voor de scholen zelf moeilijk om te anticiperen – dat moeten hun besturen doen. 

  • De PO-Raad is grotendeels positief over de plannen van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen te beteugelen. De staatssecretaris vindt dat krimpproblemen regionaal moeten worden aangepakt, zo blijkt uit plannen die hij op 29 mei presenteerde. De PO-Raad pleit hier al maanden voor. Wel vindt ze dat sommige voorstellen nog niet ver genoeg gaan.

  • Wat? Oudercafé over krimp in het onderwijs. Voor wie? Schoolbestuurders, Tweede Kamerleden, wethouders en ouders Tijd: Woensdag 29 mei van 16:00 – 18:00 uur Adres: Zandvlietcollege,...

  • De terugloop van het aantal leerlingen en de gevolgen ervan voor het onderwijs, krijgen momenteel veel aandacht. Op de website van de PO-Raad vindt u veel informatie over de ontwikkelingen die met deze krimp te maken hebben. Om u nog beter te informeren, heeft de PO-Raad een nieuwe webpagina gelanceerd waarop u interessante en nuttige informatie ook in de vorm van filmpjes kunt vinden.

  • De PO-Raad hoort van haar leden dat sommige ouders van leerlingen op kleine scholen zich zorgen maken over de gevolgen van het dalende leerlingenaantal voor hun school. Op verzoek van enkele schoolbesturen heeft de PO-Raad daarom een voorbeeldbrief opgesteld die zij ter geruststelling en ter informatie naar de ouders kunnen sturen.

  • Het zijn drukke vergaderweken in de Tweede Kamer. De eerste en tweede termijn van de behandeling van het wetsvoorstel voor de centrale eindtoets is geweest. Mogelijk komt er nog een derde termijn....

  • De PO-Raad heeft op de rondetafelbijeenkomst ‘kleine scholen in het basisonderwijs’ op 14 maart in de Tweede Kamer de geluiden uit het veld gepresenteerd, zoals die naar voren kwamen op de...

  • De aanbevelingen uit de regionale bijeenkomsten over de krimpproblematiek, die de PO-Raad en besturenorganisaties voor schoolbesturen organiseerden, vormen de basis voor een advies aan de...

  • Bijna 50 schoolbestuurders kwamen op 8 maart naar Assen om mee te denken over het advies over de krimpproblematiek, dat de PO-Raad en de besturenorganisaties namens de schoolbestuurders zullen...

Pagina's