• De zaal bij schoolbestuur OPOGO in Oud-Tonge was overvol. Donderdag 7 maart was de derde bijeenkomst over de krimpproblematiek, georganiseerd door de PO-Raad en de besturenorganisaties...

  • Bij de bijeenkomst op woensdag 6 maart in Driebergen waren rond de dertig leden van de PO-Raad aanwezig. Zij zien, net als de Onderwijsraad, positieve kanten aan regionale samenwerking.

  • Het advies van de Onderwijsraad om de opheffingsnorm van scholen te verhogen tot honderd leerlingen, heeft in de media geleid tot vurige pleidooien voor het behoud van de kleine scholen. 

  • De PO-Raad en de profielorganisaties nodigen schoolbesturen uit om begin maart mee te praten over de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de gevolgen van krimp. Op de ALV van 22 januari hebben...

  • De PO-Raad heeft onlangs gesprekken gevoerd met de woordvoerders in de Tweede Kamer die zich bezighouden met krimp. Dit had als doel om te stimuleren dat de discussie in de Tweede Kamer over de krimpproblematiek niet alleen betrekking heeft op infrastructuur en economische ontwikkeling, maar ook gaat over goed onderwijs voor ieder kind.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zal zich niet zomaar mengen in lokale discussies over de sluiting of fusies van scholen. Dat valt op te maken uit antwoorden van de staatssecretaris op...

  • De PO-Raad en de profielorganisaties nodigen schoolbesturen uit om begin maart mee te praten over de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de gevolgen van krimp. Op de ALV van 22 januari hebben...

  • PO-Raad voorzitter Kete Kervezee komt in verschillende media aan het woord over het dalende leerlingenaantal en de manier waarop basisscholen en hun besturen daarmee moeten omgaan. In De Telegraaf...

Pagina's