• Hoewel ‘plofklas’ onlangs nog gekozen werd tot Woord van het Jaar 2017, is het aantal grote klassen met meer dan 25 leerlingen het afgelopen jaar met drie procent gedaald, zo blijkt uit cijfers van DUO die het ministerie van Onderwijs naar buiten heeft gebracht. De PO-Raad verwacht dat de lichte daling van het aantal grote klassen tijdelijk zal zijn: de leerlingendaling neemt af terwijl het lerarentekort toeneemt.

  • Na een geslaagde eerste editie, organiseert het accountteam leerlingendaling van het ministerie van OCW op 2 november 2017 een tweede editie ‘‘Succesverhalen leerlingendaling in primair en...

  • In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 6 juni het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod aangenomen. Dit wetsvoorstel vereenvoudigt het om scholen om te zetten, uit te breiden met een richting of te verplaatsen. Schoolbesturen worden met deze maatregelen in staat gesteld om beter te kunnen anticiperen op leerlingendaling.

  • Het verlagen van de gemeenschappelijke opheffingsnormen in het primair onderwijs kost de overheid enkele tientallen miljoenen. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) laten doorrekenen naar aanleiding van een motie van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins.

  • Afgelopen weekend werd de PO-Raad tweemaal genoemd in de media. het Nederlands Dagblad wijdde een artikel aan de hoge kosten die komen kijken bij het bouwen van een nieuwe school. De Leeuwarder Courant besteedde aandacht aan de krimp die zich doet gelden in het Friese basisonderwijs.

  • Staatssecretaris Dekker van Onderwijs ziet geen aanleiding om samenwerkingsvormen tussen schoolbesturen bij wet te verbieden, zoals de SGP heeft voorgesteld. Wel waarschuwt Dekker in een brief aan de Kamer dat besturen het verbeteren van de onderwijskwaliteit voorop moeten stellen bij hun samenwerking en dat zij moeten waken voor het behoud van hun autonomie.

  • Het merendeel van de schoolbesturen in het primair onderwijs is zich bewust van leerlingendaling. Ook werken zij op regionaal niveau volop samen met gemeenten en ouders om de gevolgen van deze leerlingendaling op te vangen. Dat stelt staatssecretaris Dekker (Onderwijs) in zijn brief aan de Tweede Kamer.

  • De afgelopen dagen was er aandacht in de media voor zowel het aantal gesloten als gestichte scholen. Reden hiervoor waren cijfers die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) publiceerde. Het aantal basisscholen dat de deuren moest sluiten afgelopen schooljaar, daalde voor het eerst sinds jaren: 87. Daarentegen kwamen er - slechts - 10 nieuwe scholen bij.

  • Een nieuw schooljaar is een startmoment voor diverse nieuwe regels en experimenten. Een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen en vernieuwingen waarmee scholen en hun besturen te maken kunnen krijgen.

Pagina's