• Tot 1 november 2011 kunnen regionale platforms in het primair onderwijs, die nog geen goedgekeurde projectaanvraag hebben ingediend, een aanvraag voor een project indienen bij het SBO. Per project...

  • De directe aanwezigheid van voorzieningen op het platteland van Noord-Groningen is geen voorwaarde voor de leefbaarheid aldaar. De bereikbaarheid van de dorpen en aanwezigheid van een hechte...

  • Het primair onderwijs wordt de komende jaren geconfronteerd met krimp van de leerlingaantallen, al zijn er grote regionale verschillen. Sommige kernen hebben straks zo weinig leerlingen dat de...

  • De regel dat de bekostiging van een basisschool wordt stopgezet als de school drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit, wordt aangepast. Het ministerie is voornemens om deze termijn...

  • Op initiatief van de Provincie Limburg en het NEIMED is een Handboek Krimp en Onderwijs ontwikkeld als één van de experimenten in het kader van het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling. De...

  • Op 17 november vindt de conferentie ‘Groeien naar Krimp’ plaats in Doetinchem. In verschillende regio’s loopt het leerlingenaantal terug en die daling, zo laten alle prognoses zien, zal de komende...

Pagina's