• Om te voorkomen dat scholen in krimpgebieden willekeurig omvallen en hun deuren moeten sluiten, moet onder meer de fusietoets worden afgeschaft. Ook moeten scholen en hun besturen makkelijker kunnen samenwerken met andere onderwijssectoren of het bedrijfsleven. Dat schrijven de PO-Raad en VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer.

  • De langverwachte uitwerkingsbrief van staatssecretaris Sander Dekker met oplossingen voor het dalend aantal leerlingen lost nog niet alle problemen op voor het dalend aantal leerlingen. Het is zeer de vraag of de voorgestelde maatregelen de sector Primair Onderwijs voldoende ruimte bieden om de problematiek - die het gevolg is van de Krimp - het hoofd te bieden.

  • De Tweede Kamer heeft vorige week gedebatteerd over grote klassen. Politici reageerden daarmee op het burgerinitiatief ‘Stop de overvolle klassen’, van een groep leraren van Leraren in Actie. Er bleek geen meerderheid voor dit initiatief. De PO-Raad kijkt daarnaast terug op een succesvolle Onderwijspoort over Krimp.

  • In het primair onderwijs kunnen zo’n 1400 jonge leraren extra aan de slag. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW) heeft het sectorplan goedgekeurd dat hiervoor door het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds is ingediend.

  • Hoe kunnen we anticiperen op de bevolkingskrimp in sommige regio’s? Hoe behouden we onderwijskwaliteit en geven we samenwerking vorm? In het debat tijdens Onderwijspoort KRIMP, dat de VO-raad samen met de PO-Raad en de AVS woensdag 2 april organiseerde, zijn schoolleiders, besturen en overheden het over één ding eens: de urgentie is hoog.

  • In het primair onderwijs staat het geven van goed onderwijs altijd centraal. De PO-Raad herkent de sector dan ook niet in de uitspraken van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO). In een...

  • In 2020 zitten er 140.000 leerlingen minder op de basisschool dan in 2012 en ook een groot deel van de vo-scholen krijgt of heeft al te maken met de gevolgen van krimp. Teruglopende...

  • In 2020 zitten er 140.000 leerlingen minder op de basisschool dan in 2012 en ook een groot deel van de vo-scholen krijgt of heeft al te maken met de gevolgen van krimp. Teruglopende...

  • Het leerlingenprognosemodel www.scenariomodelpo.nl is geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Eveneens maakt het scenariomodel prognoses over personele en materiële bekostiging van scholen en besturen in het basisonderwijs direct inzichtelijk. Het Scenariomodel is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO

  • De Tweede Kamer vindt dat fusies in het primair onderwijs verplicht aan een toets moeten worden onderworpen wanneer de scholen van de gefuseerde schoolbesturen in krimpregio’s samen 2500 leerlingen of meer tellen. Ze gaf Dekker donderdag bij motie de opdracht dit in zijn plannen met de fusietoets te verwerken. De PO-Raad heeft er steeds voor gepleit de fusietoets in het primair onderwijs af te schaffen, omdat het scholen belemmert oplossingen te vinden voor de negatieve gevolgen van het dalend aantal leerlingen. De toets staat samenwerking van scholen in de weg.

Pagina's