• Een moderne variant van de fusietoets lijkt nabij. Een meerderheid van de Tweede Kamer liet woensdag 5 februari in een debat weten de fusietoets te willen versoepelen in regio’s waar het aantal leerlingen terugloopt.

  • De kleinescholentoeslag blijft bij de schoolbesturen. Wel krijgen scholen de ‘niet vrijblijvende verplichting’ om samen te werken. Dat zei staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) woensdag 5 februari in een debat in de Tweede Kamer.

  • Schoolbesturen hoeven niet afwachtend te zijn bij het starten met regionale samenwerking om de gevolgen van leerlingendaling aan te pakken. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat de kleinescholentoeslag in de regio blijft.

  • Terwijl het hele scholenveld in vakantiestemming is, de leerlingen hun laatjes opruimen, leraren de rapporten schrijven en velen de koffer al hebben gepakt, is het  goed om even  terug te blikken op het afgelopen schooljaar. Een bewogen jaar voor het primair onderwijs, maar ook een jaar waarin de PO-Raad en haar leden een duidelijk stempel hebben kunnen drukken op het onderwijsbeleid.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) moet met maatregelen komen om afgestudeerde leerkrachten in krimpregio’s te behouden. De Tweede Kamer nam hiertoe onlangs een motie aan.

  • Scholen en hun besturen krijgen meer ruimte om regionaal samen te werken te bedenken en zo de negatieve gevolgen van het dalende leerlingenaantal te beperken. Ook wordt de kleine scholentoeslag afgeschaft en wordt het geld dat daarmee vrijkomt regionaal ingezet. Een meerderheid van de Tweede Kamer kan zich vinden in deze voorstellen van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zo bleek op 27 juni in een debat over ‘krimp’ in de Kamer. Ook de PO-Raad kan zich hoofdzakelijk vinden in de plannen.

  • De meeste gesprekken die de PO-Raad momenteel voert met Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers gaan over het debat over krimp in het onderwijs dat hoogstwaarschijnlijk op 27 juni plaatsvindt. Om de negatieve gevolgen van krimp tegen te gaan, pleitte de PO-Raad vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer voor regionale samenwerking en verruiming van de samenwerkingsmogelijkheden voor scholen en hun besturen.

  • Als er één ontwikkeling is waar vrijwel alle schoolbesturen nu mee te maken hebben, is het wel de leerlingenkrimp. Snelle krimp heeft een enorme impact op scholen: Het heeft gevolgen voor de inrichting van het onderwijs, de financiën, het personeel, de huisvesting. Scholen waarvan het leerlingenaantal snel daalt, zijn kwetsbaar in hun kwaliteit. Het is voor de scholen zelf moeilijk om te anticiperen – dat moeten hun besturen doen. 

  • De PO-Raad is grotendeels positief over de plannen van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen te beteugelen. De staatssecretaris vindt dat krimpproblemen regionaal moeten worden aangepakt, zo blijkt uit plannen die hij op 29 mei presenteerde. De PO-Raad pleit hier al maanden voor. Wel vindt ze dat sommige voorstellen nog niet ver genoeg gaan.

  • Wat? Oudercafé over krimp in het onderwijs. Voor wie? Schoolbestuurders, Tweede Kamerleden, wethouders en ouders Tijd: Woensdag 29 mei van 16:00 – 18:00 uur Adres: Zandvlietcollege,...

Pagina's