• De terugloop van het aantal leerlingen en de gevolgen ervan voor het onderwijs, krijgen momenteel veel aandacht. Op de website van de PO-Raad vindt u veel informatie over de ontwikkelingen die met deze krimp te maken hebben. Om u nog beter te informeren, heeft de PO-Raad een nieuwe webpagina gelanceerd waarop u interessante en nuttige informatie ook in de vorm van filmpjes kunt vinden.

  • De PO-Raad hoort van haar leden dat sommige ouders van leerlingen op kleine scholen zich zorgen maken over de gevolgen van het dalende leerlingenaantal voor hun school. Op verzoek van enkele schoolbesturen heeft de PO-Raad daarom een voorbeeldbrief opgesteld die zij ter geruststelling en ter informatie naar de ouders kunnen sturen.

  • Op 20 maart 2013 heeft een project van ZML school De Kom   en   basisschool De Laak in Wamel,  Gelderland de Nationale Onderwijsprijs in de wacht gesleept. De PO-Raad feliciteert beide scholen en...

  • Sinds duidelijk werd dat ik voorzitter zou worden van de PO-Raad, lijkt de sector in de media en het publieke debat ‘hotter’ dan ooit. Even heb ik gedacht dat het mijn eigen subjectieve waarneming is – net als wanneer je zwanger bent, je alleen nog maar andere zwangere vrouwen ziet – maar ik geloof echt dat de afgelopen zes weken zeer turbulent zijn geweest.

  • Het zijn drukke vergaderweken in de Tweede Kamer. De eerste en tweede termijn van de behandeling van het wetsvoorstel voor de centrale eindtoets is geweest. Mogelijk komt er nog een derde termijn....

  • De PO-Raad heeft op de rondetafelbijeenkomst ‘kleine scholen in het basisonderwijs’ op 14 maart in de Tweede Kamer de geluiden uit het veld gepresenteerd, zoals die naar voren kwamen op de...

  • De aanbevelingen uit de regionale bijeenkomsten over de krimpproblematiek, die de PO-Raad en besturenorganisaties voor schoolbesturen organiseerden, vormen de basis voor een advies aan de...

  • Bijna 50 schoolbestuurders kwamen op 8 maart naar Assen om mee te denken over het advies over de krimpproblematiek, dat de PO-Raad en de besturenorganisaties namens de schoolbestuurders zullen...

  • De zaal bij schoolbestuur OPOGO in Oud-Tonge was overvol. Donderdag 7 maart was de derde bijeenkomst over de krimpproblematiek, georganiseerd door de PO-Raad en de besturenorganisaties...

  • Bij de bijeenkomst op woensdag 6 maart in Driebergen waren rond de dertig leden van de PO-Raad aanwezig. Zij zien, net als de Onderwijsraad, positieve kanten aan regionale samenwerking.

Pagina's