• Maandagmiddag 4 maart werd in Arnhem de eerste ledenbijeenkomst van de PO-Raad en de besturenorganisaties gehouden over de krimpproblematiek. De aanwezige schoolbesturen hebben een groot aantal...

  • Het advies van de Onderwijsraad om de opheffingsnorm van scholen te verhogen tot honderd leerlingen, heeft in de media geleid tot vurige pleidooien voor het behoud van de kleine scholen. 

  • De PO-Raad en de profielorganisaties nodigen schoolbesturen uit om begin maart mee te praten over de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de gevolgen van krimp. Op de ALV van 22 januari hebben...

  • In 2012 heeft BNA Onderzoek samen met Stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland het ontwerplab ‘Scholen voor het Noorderland’ georganiseerd. In dit ontwerplab zijn door jonge architecten visies...

  • De PO-Raad heeft onlangs gesprekken gevoerd met de woordvoerders in de Tweede Kamer die zich bezighouden met krimp. Dit had als doel om te stimuleren dat de discussie in de Tweede Kamer over de krimpproblematiek niet alleen betrekking heeft op infrastructuur en economische ontwikkeling, maar ook gaat over goed onderwijs voor ieder kind.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zal zich niet zomaar mengen in lokale discussies over de sluiting of fusies van scholen. Dat valt op te maken uit antwoorden van de staatssecretaris op...

  • In haar reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Grenzen aan kleine scholen' heeft de PO-Raad gepleit voor een regionale aanpak van de gevolgen van de krimp: laat schoolbesturen in de regio met...

  • De PO-Raad en de profielorganisaties nodigen schoolbesturen uit om begin maart mee te praten over de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de gevolgen van krimp. Op de ALV van 22 januari hebben...

  • PO-Raad voorzitter Kete Kervezee komt in verschillende media aan het woord over het dalende leerlingenaantal en de manier waarop basisscholen en hun besturen daarmee moeten omgaan. In De Telegraaf...

  • Om alle leerlingen in het basisonderwijs goed les te kunnen geven en het onderwijs voor hen toegankelijk en bereikbaar te houden, moeten kleine basisscholen meer ruimte krijgen om samen te werken...

Pagina's