• Op 30 september presenteerde Hevo een onderzoek naar een nieuw bekostigingsstelsel voor onderwijshuisvesting: ‘Doelgericht naar betere huisvesting’. In de aanbevelingen sluit het adviesbureau voor...

  • In de algemene politieke beschouwingen heeft het CDA gepleit voor doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen van gemeenten naar schoolbesturen. De PO-Raad heeft regelmatig contact gehad met...

  • Gelijktijdig met de afloop van de subsidieregeling binnenmilieu (deze week moesten gemeenten en schoolbesturen de afrekening bij OCW indienen) is in Veldhoven symbolisch het project “verbetering...

  • De Bond van Nederlandse Architecten bracht onlangs een rapport uit met de resultaten van een onderzoek naar nieuwe schoolgebouwen. Het rapport bevestigt het beeld van de PO-Raad dat een slecht...

  • De minister van onderwijs heeft besloten het service centrum scholenbouw na 1 januari 2012 niet langer te subsidiëren. De PO-Raad, VO-raad en VNG vinden dat zij dit besluit moet heroverwegen, omdat...

  • Een aanzienlijk deel van het geld voor onderwijshuisvesting wordt niet gebruikt voor schoolgebouwen. Gemeenten besteden bijna 400 miljoen euro per jaar ten onrechte niet aan de huisvesting van...

  • De subsidieregeling voor het verbeteren van het binnenmilieu in schoolgebouwen loopt af op 1 september 2011. Dat betekent dat gemeenten en schoolbesturen de maatregelen die ze uitvoeren met geld...

  • In reactie op berichtgeving in de media over asbest op scholen heeft er een Kamerdebat plaatsgevonden waar (sterk) werd aangedrongen om op zo kort mogelijke termijn ervoor te zorgen dat van alle...

  • De PO-Raad vindt het huidige beeld van de onderwijshuisvesting zeer somber. Naar aanleiding van een uitzending van het RTL Nieuws (RTL4) op 9 maart hebben we de stand van zaken op een rij gezet. We...

  • De kwaliteit van de schoolgebouwen in ons land gaat hard achteruit, want gemeenten bezuinigen honderden miljoenen euro's per jaar op onderhoud, renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen. RTL Nieuws...

Pagina's