• Het onderwerp asbest staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Er blijken veel vragen te zijn over de wijze waarop er gehandeld dient te worden bij het constateren van asbest en waar...

  • Scholen in het primair en voortgezet onderwijs lijken nog onvoldoende zicht te hebben op mogelijke aanwezigheid van asbest in hun schoolgebouwen. De PO-Raad en VO-raad roepen hun leden op om te...

Pagina's