• Scholen en hun besturen die hebben proefgedraaid met het nieuwe inspectietoezicht, zijn hierover positief. Dat blijkt uit een eerste voortgangsrapportage. Wel waken PO-Raad en de Inspectie van het Onderwijs ervoor dat de bureaucratie en daarmee de werkdruk door de nieuwe manier van werken, toeneemt.

  • In 2013 publiceerden de PO-Raad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting Ruimte-OK het Kwaliteitskader Huisvesting Primair Onderwijs. Scholen en gemeenten kunnen dit kader gebruiken bij het voeren van het gesprek over hun huisvestingsambities. Op basis van praktijkervaringen en de aanscherping van het Bouwbesluit (2015) is het kader nu geactualiseerd.

  • De PO-Raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting Ruimte-OK hebben donderdag het Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting Basisonderwijs gepubliceerd. In dit kader, dat zij samen ontwikkelden, staan nieuwe standaarden waaraan goede onderwijsgebouwen moeten voldoen.