• Let op: Deze leergang is vol, je kunt je helaas niet meer aanmelden....

  • Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs hebben de brochure 'Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid’ gepubliceerd. Hierin wordt voor scholen op een rij gezet welke ruimte er is bij de opzet en vormgeving van het schoolplan.

  • Schoolbesturen en hun scholen hebben de volle verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit. Dit is met de invoering van het nieuwe inspectiekader zeer actueel. Het past binnen een professionele organisatie om je aan interne en externe belanghebbenden te verantwoorden over die kwaliteit. De inspectie controleert de minimale eisen voor basiskwaliteit. Maar de lat ligt hoger. Die lat bepaalt u als bestuur en school samen. Hoe werkt uw bestuur hieraan? En wat kunnen we van elkaar leren? Interesse? Kom dan naar de bijeenkomst voor kwaliteitszorgmedewerkers.

  • Weet u aan welke touwtjes u moet trekken om het onderwijs op uw scholen nog beter te maken? Hoe u kunt bijsturen als het even minder goed gaat? Of hoe u het gesprek over onderwijskwaliteit effectief kunt voeren met ouders, leraren en anderen in en om de school? De PO-Raad houdt in 2019 en 2020 een belronde langs schoolbestuurders en biedt hen ondersteuning aan bij hun volgende stap in de kwaliteitszorg.

  • Op aandringen van PO-Raad en VO-raad is het initiatiefwetsvoorstel aangepast dat meer vrijheid geeft aan scholen en de taken van de Inspectie van het Onderwijs afbakent. Het parlement krijgt geen bepalende rol meer bij het vaststellen van het nieuwe toezichtskader. De Tweede Kamer wikt en weegt nog of ze zal instemmen met het wetsvoorstel, bleek in een debat hierover.