• De Landelijke Ouderraad houdt op 29 maart een startbijeenkomst. De Landelijke Ouderraad is op 1 januari 2014 van start gegaan. Hij is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Het doel is om...