• De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een adviesgids ‘Elementen van samenwerking’ uitgebracht die bestuurders, managers en beleidsmakers inzicht geeft in hoe zij samen jongeren in kwetsbare posities kunnen helpen.

  • Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in overleg met het ministerie van OCW een brief aan de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geschreven over de...

  • Het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) werkt met het Platform van VO-samenwerkingsverbanden aan een model Ondersteuningsplan Passend onderwijs voor de nieuwe samenwerkingsverbanden VO.

  • Het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) hebben een brochure gemaakt voor de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend onderwijs: ‘Een leerling met autisme in de klas’.

  • De Tweede Kamer staat achter de hoofdlijnen van de Participatiewet van minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Kleinsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Steun van de Kamer voor de plannen betekent dat op termijn minder leerlingen in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (VSO) in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. De PO-Raad attendeert schoolbesturen erop dat daardoor meer VSO-leerlingen ‘naar arbeid’ zullen moeten worden toe geleid.

  • Schoolbesturen moeten vanaf volgend schooljaar in BRON aanvinken welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil daarmee ook na...

  • Leerlingen en oud-leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PRO) krijgen extra ondersteuning bij het vinden van werk. Een vijfde deel van de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) moet hieraan worden uitgegeven. Het totale ESF-budget is echter flink lager dan voorgaande jaren.

  • De invoering van passend onderwijs mag in principe niet ten koste gaan van specifieke expertise ten behoeve van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Om te kunnen nagaan of dat daadwerkelijk lukt, is uw hulp nodig. Wilt u de monitor invullen?

  • Wilt u weten wat er speelt in het speciaal onderwijs? Met de nieuwsbrief van maart 2013 van LECSO bent u weer helemaal op de hoogte.

Pagina's